Podmínky používání

(Naposledy aktualizováno dne 14. února 2020)

1. Webové stránky

1.1 Přijetí podmínek používání

Používání těchto webových stránek je podmíněno souhlasem s těmito Podmínkami používání a také s naším Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů. Dalším používáním těchto webových stránek přijímáte tyto Podmínky používání a Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, bez ohledu na to, zda se zaregistrujete jako člen. Tyto Podmínky používání a naše Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit. Pokud tak učiníme, bude na Webových stránkách bude zveřejněna aktualizovaná verze těchto Podmínek používání a Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Je Vaší povinností, pravidelně kontrolovat tyto Podmínky používání a Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Pokud jste členem Webových stránek a změny Podmínek používání a Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů budou významné, využijeme veškerého úsilí, abychom Vás o změnách přímo informovali, pomocí kontaktních údajů, které jste nám poskytli.

Pokud s těmito Podmínkami používání nesouhlasíte, nesmíte tyto webové stránky používat.

1.2 Podmínky použití jsou závislé dle bydliště

(a) Pokud jste občan členské země EU, budou se na vás vztahovat doložky 16.7 a doložka 18.8(a) (nikoliv však doložka 18.8(b)).
(b) Pokud jste občanem země která není členskou zemí EU, bude se na vás vztahovat doložka 18.8(b) nikoliv však doložka 18.8(a)).
(c) Pokud jste občanem některého z následujících států USA, bude se na vás vztahovat doložka 16.3(a): Arizona, Kalifornie, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, Severní Karolína, Ohio nebo Wisconsin.
(d) Pokud jste občanem některého z následujících států USA, bude se na vás vztahovat doložka 16.3(b): Kalifornie, Illinois, New York nebo Ohio.

1.3 Uživatelská dohoda

Tyto Podmínky používání představují dohodu mezi vámi a společností Cupid Media Pty Ltd ("Společnost") v souvislosti s vaším využíváním Služby a Webových stránek ("Dohoda").

1.4 Kontakt

Tyto webové stránky jsou provozovány Společností, což je společnost registrovaná v Austrálii. Společnost je registrována u Evropské unie na daň z přidané hodnoty podle zvláštního režimu DPH pro elektronické služby (VoeS) pro podniky mimo EU. Můžete nás kontaktovat některým z následujících způsobů:

Formulář pro online podporu: Klikněte zde (pro nejrychlejší servis využijte tuto možnost)

E-mail: team@ColombianCupid.com

Telefonní číslo: +61 7 5571 1181

Číslo faxu: +61 7 3103 4000

Poštovní adresa: ColombianCupid.com, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Austrálie

Ředitel: Andrew Bolton

Chcete-li nás kontaktovat ohledně záležitosti týkající se ochrany osobních údajů nebo podat dotaz ohledně shromažďování nebo používání vašich osobních údajů, naleznete bližší informace v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Pokud jste občanem Evropské unie, společnost VeraSafe byla ustanovena zástupcem společnosti Cupid Media pro záležitosti ochrany dat v Evropské unii. Kromě možnosti nás kontaktovat pomocí výše uvedených kontaktních údajů, můžete kontaktovat společnost VeraSafe v souvislosti se záležitostmi souvisejícími se zpracováním vašich Osobních údajů. Pro podání takového dotazu kontaktujte prosím společnost VeraSafe pomocí tohoto kontaktního formuláře: https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative.

Společnost VeraSafe lze popřípadě kontaktovat na následujících adresách:

Jméno: Matthew Joseph
Adresa: Zahradníčkova, 1220/20A, Praha 15000, Česká republika; nebo

Jméno: VeraSafe Irsko Ltd
Adresa: Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Irsko.

2. Členství

2.1 Způsobilost

Abyste se mohli zaregistrovat jako člen Služby nebo používat tyto Webové stránky, musíte být starší 18 let. Používáním těchto Webových stránek se zavazujete a zaručujete, že máte právo, pravomoc a schopnost uzavřít tuto Dohodu v souladu s Podmínkami používání a to v plném rozsahu.

2.2 Vznik dohody

Tím že se zaregistrujete jako člen, uzavíráte se Společností dohodu, ohledně používání Webových stránek, které mohou nebo nemusí být zdarma. Můžete si rozšířit funkce svého členství. Bude vyžadováno abyste zvolily určité funkce a podmínky vaší smlouvy a abyste zvolily způsob platby. Kliknutím na tlačítko "Zaplatit " v posledním kroku procesu rozšíření účtu, uzavřete závaznou smlouvu týkající se zvolené možnosti rozšíření za danou cenu.

2.3 Členství

(a) Členem Služby se můžete se stát i bezplatně. Členství zdarma vás opravňuje využívat pouze některé z funkcí dostupných v rámci Služby. Chcete-li získat přístup k dalším funkcím, musíte se stát platícím předplatitelem Služby. V souladu s tím, je používání těchto doplňkových funkcí podmíněno zaplacením příslušných poplatků.
(b) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že za účelem ochrany uživatelů těchto webových stránek, nemůžete požádat o členství nebo se stát členem, pokud jste byli odsouzeni za trestný čin nebo přečin. Žádostí o členství se zaručujete, že jste nebyli odsouzeni za trestný čin nebo přečin a zároveň, že nejste žádným vládním orgánem registrován jako sexuální delikvent.
(c) Berete na vědomí, že Společnost v současné době běžně neprovádí žádné prověrky, ověřování poskytnutých informací nebo lustrace svých uživatelů, ohledně trestních zápisů. Pro potvrzení, že nejste v rozporu s vaším zaručením, a abychom se ujistili, že jsou vámi poskytnutá tvrzení jsou pravdivá, si vyhrazujeme právo provádět prověrky a kontrolu nad všemi členy. Souhlasíte s tím, že Společnost smí provádět takové vyšetřování a Společnost si vyhrazuje právo odmítnout a/nebo ukončit vaše členství, pokud porušíte jakoukoli záruku nebo vaše tvrzení se ukáže jako nepravdivé.

2.4 Předplatné a poplatky

Předplatné a příslušné poplatky se nacházejí na stránce "Rozšíření členství". Zmíněné poplatky za předplatné mohou být změněny, tyto změny budou zveřejněny na výše uvedené stránce Webových stránek. Berete na vědomí, že ohledně poplatků za předplatné mohou mezi jednotlivými jurisdikcemi nastávat nesrovnalosti, tyto nesrovnalosti se odrážejí v nákladech vztahujících se na danou jurisdikci a další obchodní podmínky související s touto jurisdikcí.

2.5 Bezplatné zkušební verze a další propagační akce

Všechny bezplatné zkušební verze nebo jiné propagační akce které poskytují bezplatný přístup k Placeným službám, musí být využity v určeném čase zkušební doby.

2.6 Platba

(a) Zatímco některé Služby jsou k dispozici zdarma, berete na vědomí, že placené služby jsou k dispozici pouze pro členy s platným předplatným, nebo na základě zaplacení poplatku. Předplatné lze získat za ceny, na období a pomocí platebních metod uvedených na stránce rozšíření členství. Ceny jsou uváděny v měně, která je uvedena na stránce rozšíření členství a zahrnují všechny příslušné daně, pokud není uvedeno jinak.
(b) Vaše členství bude automaticky obnoveno. Automatické obnovení členství můžete kdykoliv zrušit. Pokud jste předplatné nezrušili, bude automaticky obnoveno na uvedené období. Automatickou obnovu můžete zrušit podle pokynů na Webových stránkách v části Nápověda.
(c) V případě že poskytneme možnost opakované fakturace pro platbu poplatků za předplatné pro vámi zvolený plán předplatného, tím opravňujete Společnost k opakovanému účtování těchto poplatků (v přiměřených lhůtách). V tomto případě, Společnost přestane tyto poplatky účtovat po obdržení vašeho písemného oznámení, že bylo toto oprávnění zrušeno. Toto oznámení nemá vliv na poplatky, které vznikly před tím, než Společnost mohla rozumně jednat. V každém případě musíte poskytnout aktuální, úplné a přesné informace, které umožní správné účtování poplatků za předplatné, a tyto informace musí býti pravidelně aktualizovány.
(d) Ceny za předplatné můžeme kdykoliv změnit. Nová sazba nabude účinnosti, když budete žádat o nové předplatné (bez ohledu na to, zda je vaším prvním předplatným), poté co jsou nové ceny zveřejněny na Webových stránkách. Automatické obnovení stávajícího předplatného bude pokračovat za starou cenu.
(e) V případě podezřelé platební činnosti, si vyhrazujeme právo dočasně nebo trvale pozastavit platbu prostřednictvím vaší platební karty a/nebo vás kontaktovat, vaši banku nebo jinou relevantní třetí stranu, abychom ohlásili tuto neobvyklou činnost a/nebo získali další informace.

2.7 Podmínky používání platebních služeb

Při používání platebních služeb třetích stran musíte přijmout a dodržovat Podmínky používání těchto platebních služeb.

2.8 Podmínky členství Gold a Platinum

Mějte prosím na paměti, že platící účastníci jsou rozděleni do členských kategorií Gold a Platinum, přičemž pouze druzí jmenovaní mají přístup k pokročilé shodě, překládání zpráv, přidávání poznámek profilům a zvýraznění jejich profilu ve výsledcích vyhledávání.

2.9 Bezpečnost hesla

V rámci procesu registrace členství, po vás bude požadován výběr hesla. Jste plně odpovědni za výběr hesla které nelze snadno uhádnout a za to, že budete vaše heslo uchovávat v bezpečí, souhlasíte s tím, že nepřevedete nebo neprodáte vaše přístupové údaje na Webové stránky žádné třetí straně. Pokud máte důvod se domnívat, že váš účet již není zabezpečený, musíte nám to okamžitě oznámit a ihned musíte změnit vaše heslo.

2.10 Ověření identity

Čas od času můžeme požádat o ověření:

(a) vaší totožnosti;
(b) vámi poskytnutých informací;
(c) platebních nebo fakturačních údajů; a/nebo
(d) že dodržujete naše Podmínky používání.

3. Služba

Služba je internetová informační služba umožňující kontakt mezi členy, kteří mohou i nemusí hledat přátelství nebo vztah. Nejedná se o službu zprostředkování manželství, službu objednání manželky nebo o službu dohazování. Společnost nemá žádnou povinnost vám dohazovat nějakého člena, nebo ostatní členy.

4. Používání služby

4.1 Vlastní nebezpečí

Berete na vědomí, že používání Služby a Webových stránek je výhradně na vaše vlastní nebezpečí.

4.2 Přesné informace

Prohlašujete, zaručujete a zavazujete se že informace a fotografie, které dodáváte Službě, Webovým stránkám a Společnosti, jsou ve všech ohledech přesné, neporušují tuto Dohodu a ani nijak nepoškozují žádné další osoby.

Bez dotčení výše uvedeného, na naše webové stránky nesmíte nahrávat ani na nich zveřejňovat žádné obrázky, které obsahují:

obrázky někoho jiného než vás;
nahotu;
obrázky předmětů které se vás netýkají;
karikaturu nebo ilustraci (i když jste na ní zobrazen vy).

4.3 Informace které nejsou důvěrné

Souhlasíte s tím, že všechny materiály nebo informace které nám poskytujete, včetně Osobních údajů (jak jsou definovány v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a které mohou zahrnovat vaše celé jméno, poštovní adresu, telefonní číslo atd.), budou považovány za nedůvěrné a nechráněné a tyto materiály či informace můžeme používat bez omezení, za předpokladu že rozsah týkající se vašich Osobních údajů, je v souladu s podmínkami našeho Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a platnými zákony. Konkrétně souhlasíte s tím, že Společnost může používat materiál nebo informace (včetně veškerých profilových informací, fotografií, videozáznamů nebo zvukových nahrávek ), pro zkopírovaní Vašeho profilu do jiných relevantních seznamovacích stránek vlastněných a provozovaných Společností. Berete na vědomí že všechny tyto vámi poskytnuté materiály nebo informace, budou zpřístupněny ostatním členům nebo uživatelům Webových stránek.

4.4 Informace dostupné v zahraničí

(a) Všechny profilové informace, které jste nám poskytli, budou na vašem profilu veřejně přístupné, bez ohledu na polohu prohlížejícího. Vytvořením profilu berete na vědomí, že zahraniční příjemci budou moci zobrazovat váš profil.
(b) Společnost celosvětově využívá servery pro ukládání vašich Osobních údajů, které mohou být umístěny v jiné zemi, než je země vašeho bydliště.
(c) Společnost celosvětově využívá dodavatele, kteří se mohou nacházet v jiné zemi, než je země vašeho bydliště, a kteří provádějí prověrky ohledně trestní historie osob.
(d) Za účelem poskytování zákaznické podpory, provádění úkolů back office, předcházení podvodů, či poskytování služeb pro vás, je možné, že budeme muset povolit našim zaměstnancům nebo dodavatelům (kteří mohou být umístěni nebo jejichž zdroje mohou být umístěny v jiné zemi, než je země vašeho bydliště) přístup k Vašim Osobním údajům.

(e) Výslovně souhlasíte s ukládáním a přenosem Osobních údajů našim členům, zaměstnancům a třetím osobám, jak je uvedeno v ustanoveních 4.4(a) až 4.4 (d) těchto Podmínek a v našem Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, i v případě že tito členové, zaměstnanci a třetí osoby se nacházejí v jiné zemi, než je země vašeho bydliště, s plným vědomím a zhodnocením rizik, která mohou být spojena s takovými přenosy nebo ukládáním, obzvláště v případě kdy tyto země nemají stejnou nebo obdobnou úroveň ochrany jako je v zemi vašeho bydliště. Všechny přenosy budou umožněny společností Cupid Media v souladu s podmínkami našeho Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, nebo podat námitky proti našemu používání vašich Osobních údajů, dle postupů uvedených v našem Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

4.5 Udělení autorských práv

Souhlasíte s tím, že veškerá autorská práva spočívající v materiálech nebo informacích které jste poskytli Společnosti, jsou uděleny Společnosti k použití v rámci těchto Podmínek používání. Nebudete posílat, přenášet ani jinak poskytovat materiál nebo informace, ve kterých jsou autorská práva vlastněna jinou osobou nebo subjektem a ručíte za to, že veškeré poskytnuté materiály a informace jsou vaše původní díla a nepochází od třetí strany.

4.6 Zákonný přístup

Musíte se ujistit že přístup k Webovým stránkám a používání Služby není dle platných zákonů které se na vás vztahují zakázané nebo nezákonné. Nesete výhradní odpovědnost za zákonnost svého jednání dle všech platných zákonů.

4.7 Vystavení virům

Musíte přijmout potřebná zabezpečení abyste zajistily, že proces, kterým přistupujete na Webové stránky, vás nevystavuje riziku výskytu virů, škodlivým počítačový kódům nebo jiným formám zásahů, které by mohli poškodit váš počítačový systém. Aby se předešlo pochybnostem, nepřebíráme žádnou odpovědnost za zásahy nebo poškození vašeho počítačového systému které vzniknou v souvislosti s používáním Služby, Webových stránek nebo Odkazovaných webových stránek.

4.8 Obsah profilu

(a) Nesete výhradní odpovědnost za obsah svého profilu, zprávy, videozáznamy a zvukové nahrávky a další materiály, které můžete nahrávat do Služby nebo posílat ostatním členům Služby.
(b) Souhlasíte s tím, že na svůj profil nebo na Webové stránky nebudete odesílat ani zveřejňovat žádný obsah který:

(i) je urážlivý, obscénní, rouhavý, urážlivý, sexuálně orientovaný, výhružný, obtěžující, rasově urážlivý, nemístný nebo jinak nevhodný na základě našeho vlastního uvážení; nebo
(ii) zobrazuje, popisuje, identifikuje nebo zmiňuje jinou osobu než jste vy .

4.9 Interakce se členy

Za vaši interakci s ostatními členy služby nesete plnou odpovědnost.

4.10 Negativní závazky

Prohlašujete, zaručujete a zavazujete se že:

(a) nikomu neposkytnete informace které vám byly poskytnuty prostřednictvím Služby, bez předchozího souhlasu osoby, která vám ji poskytla;
(b) Službu nebudete používat k jakékoli formě obtěžování nebo urážlivého chování, včetně, ale nikoliv výlučně, distribuce jakéhokoli sexuálně a/nebo rasově urážlivého, zneužívajícího, vyhrožujícího, vulgárního, obscénního, obtěžujícího, urážlivého, ohavného, hanlivého nebo nespravedlivého materiálu jakéhokoliv druhu, ani nezákonného nebo protizákonného materiálu, nebo materiálu, který nedodržuje nebo porušuje práva jiné strany (včetně, ale nikoliv výlučně, práva duševního vlastnictví a práva na ochranu osobních údajů);
(c) Službu nebudete používat pro to abyste se zapojili do skupinové sexuální aktivity, nebo získání kontaktů pro účely mimomanželských pletek nebo milostných poměrů, nebo k žádní či poskytování prostituce nebo jiných činností, které mohou být v zemi vašeho pobytu nelegální;
(d) nebudete se vydávat za jinou osobu nebo zkreslovat svůj věk nebo rodinný stav nebo umisťovat na svůj profil informace, které jsou jakkoliv nepravdivé nebo zavádějící;
(e) nebudete elektronickými nebo jinými prostředky shromažďovat ani získávat e-mailové adresy nebo jiné kontaktní informace ostatních uživatelů Služby nebo nebudete využívat Službu k šíření "spamu", řetězových dopisů, nebo využívat Službu pro hromadné rozesílání e-mailů;
(f) nebudete Službu nebo Webové stránky používat k neoprávněným komerčním účelům;
(g) nebudete žádat nebo pokoušet se získat peníze, údaje o bankovních účtech nebo kreditních kartách nebo důvěrné finanční informace od ostatních členů nebo uživatelů Služby nebo Webových stránek;
(h) nebudete posílat peníze ani poskytovat finanční informace osobě, se kterou jste komunikovali nebo se kterou jste se seznámili prostřednictvím Webových stránek. Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu (finanční nebo jinou) kterou si přivodíte v důsledku tohoto chování. Souhlasíte že ohlásíte každého, kdo se pokusí žádat o peníze nebo získat finanční informace, buď tím že kontaktujete zákaznickou podporu nebo pomocí funkce "Nahlásit zneužití" na profilu člena;
(i) nebude žádat o hesla nebo se je pokoušet získat od jiných členů;
(j) Službu nebudete používat k distribuci, propagaci nebo jinému zveřejnění jakéhokoli materiálu, který obsahuje pobídku na financování, reklamu nebo nabízení zboží nebo služeb;
(k) nebudete obtěžovat ostatní tím, že budete pokračovat ve snaze navázat kontakt s někým, kdo vás jasně požádal o ukončení komunikace;
(l) nebudete zveřejňovat ani odesílat materiál, který obsahuje viry nebo jiné počítačové kódy, soubory nebo programy které jsou vytvořeny ke zničení nebo omezení funkčnosti počítačového softwaru nebo hardwaru;
(m) nebudete zveřejňovat nebo posílat ani žádným jiným způsobem předávat kontaktní informace včetně, ale nikoliv výlučně, e-mailové adresy, telefonního čísla, poštovní adresy, údaje aplikací pro posílání zpráv, Facebooková uživatelské jména, URL, nebo celá jména prostřednictvím vašich veřejně zveřejněných informací;
(n) nebudete používat automatizované roboty pro přihlášení do Služby;
(o) při komunikaci se zaměstnanci našeho zákaznického servisu, ať už prostřednictvím telefonu nebo jiným způsobem, nebudete urážlivý, obscénní, rouhavý, útočný, sexuálně orientovaný, výhružný, obtěžující nebo rasově urážlivý („Urážlivé chování"). Souhlasíte, že pokud se dopustíte Urážlivého chování, které se stanoví dle našeho uvážení, budeme mít právo okamžitě ukončit vaše členství a nebudete mít nárok na vrácení plateb, které jsme od vás obdrželi;
(p) je vám více než 18 let. Všichni členové našich Webových stránek musí být starší 18 let. Naše společnost má nulovou toleranci pro jakýkoli pokus kteréhokoliv člena zapojit se do jakékoliv formy kybersexu, sexuální komunikace, nebo sexuálního kontakt s osobou, která není plnoletá. Po obdržení upozornění na jakoukoli nelegální nebo nevhodnou komunikaci s nezletilou osobou, můžeme ohlásit podrobnosti příslušné agentuře pro prosazování práva.

4.11 Oznámení o porušení autorských práv

(a) Společnost respektuje práva jiných osob na duševní vlastnictví. Pokud na Webových stránkách narazíte na obsah, o kterém máte podezření, že patří vám nebo třetí straně, a že je tento obsah zobrazován způsobem, který porušuje nebo zdánlivě porušuje vaše autorská práva nebo jiného práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví, které patří třetí straně, můžete podat oznámení tím, že Společnosti poskytnete následující informace:

(i) Vaše kontaktní údaje - včetně adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy;
(ii) Elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorského práva nebo jiného práva duševního vlastnictví;
(iii) Popis díla nebo jiného duševního vlastnictví, které je nebo může být porušováno;
(iv) Název webové stránky, kde se nachází podezřelý materiál porušující autorská práva;
(v) Popis místa na Webových stránkách, kde se nachází podezřelý materiál porušující autorská práva;
(vi) Prohlášení od vás, které:
(A) vyjadřuje vaši dobrou víru, že sporné použití není povoleno majitelem autorských práv, právním zástupcem nebo zákonem;
(B) je pod trestem křivé přísahy, že informace uvedené ve vašem oznámení jsou přesné a poskytnuté v dobré víře a že jste vlastníkem autorských práv nebo duševního vlastnictví nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka daného autorského práva nebo duševního vlastnictví.

Oznámení mohou být zaslána na adresu:
ColombianCupid.com, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Austrálie
E-mail: copyright@ColombianCupid.com

4.12 Používání obrázků

Mimo ustanovení bodu 4.5, tím že Společnosti poskytnete jakékoliv fotografie, materiály, informací nebo obsah, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost může:

(a) reprodukovat, používat, kopírovat, provádět, zobrazovat, distribuovat a využívat materiál, informace nebo obsah;
(b) připravovat odvozená díla nebo začleňovat tyto materiály, informace a obsah do jiných děl a jiných médií; a
(c) licencí udílet ostatním stejná práva jaká byla výše udělena Společnosti v bodě 4.12(a) a 4.12(b), a souhlasíte s jakýmkoli takovým použitím, včetně ale nikoliv výlučně propagačních nebo komerčních účelů. Rovněž zaručujete, že máte oprávnění k udělení souhlasu uvedeného v tomto ustanovení.

4.13 Nevěsta na objednávku, sjednávání manželství

Tato Webová stránka nikterak jejím uživatelům neposkytuje a nesmí být použita k napomáhání, obstarávání, propagaci nebo poskytování manželské služby "nevěsta na objednávku". Berete na vědomí, že právní řád vaší země může zakazovat inzerci služeb sjednání manželství nebo zprostředkování osob k uzavírání manželství.

Pokud máte trvalý pobyt na Filipínách, v Bělorusku nebo v jakékoliv jiné zemi jejíž právní řád, zakazuje sjednávat manželství svým obyvatelům, tímto se zavazujete, zaručujete, že Službu nebo Webové stránky nebudete používat k účelu který by byl v rozporu s právním předpisem, který zakazuje sjednávání manželství. Tímto berete na vědomí a souhlasíte, že je vaší výhradní odpovědností zajistit, aby nedošlo k porušení jakéhokoli zákazu sjednávání manželství, a dále tímto berete na vědomí a souhlasíte, že odškodnění sjednané v článku 17 se bude vztahovat na jakékoliv vaše porušení právních předpisů zakazujících sjednávání manželství.

5. Informace

5.1 Sledování informací

Vyhrazujeme si právo sledovat všechny profily, zprávy, chaty, rychlé zprávy, videozáznamy a zvukových nahrávek, abychom zajistily, že jsou v souladu s těmito Podmínkami používání. Abychom se ujistily že poskytujeme služby na nejvyšší úrovni a co nejbezpečnější online prostředí pro naše zákazníky, spolupracujeme s jednou nebo více třetími stranami, které nám poskytují on-line funkce zabezpečení pro naše zákazníky. Při poskytování těchto bezpečnostních služeb je nutné shromažďování určitých neosobních dat z počítače nebo z jiného zařízení ze kterého se připojujete na naše webové stránky. Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tímto shromažďováním, ať již přímo nebo prostřednictvím třetích stran, tj. poskytovatelů bezpečnostních služeb, některých neosobních údajů, které mají být použity výhradně pro to, abychom vám mohli poskytovat bezpečné a zabezpečené online prostředí. Přestože nejsou shromažďovány žádné osobní údaje, ujišťujeme se že všechny třetí strany, s nimiž uzavíráme smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb, dodržují nejvyšší standardy ochrany dat a ochrany osobních údajů.

5.2 Upravování informací

Jelikož nejsme schopni kontrolovat všechny vaše zprávy nebo materiály které zveřejňujete nebo posíláte ostatním členům Služby a nejsme odpovědni za obsah těchto zpráv nebo materiálů, vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, mazat, přesouvat nebo upravovat zprávy nebo materiály (včetně profilů, zpráv, videí a zvukových nahrávek), o kterých se dle našeho vlastního uvážení domníváme, že porušují tyto Podmínky používání nebo jsou z jiného důvodu nepřijatelné.

5.3 Zabezpečení informací

Bohužel, žádný přenos dat přes internet nemůže být zaručen jako zcela bezpečný. Přestože se snažíme tyto informace chránit, nezaručujeme a nemůžeme zajistit bezpečnost informací, které k nám přenášíte nebo které my přenášíme dalším povoleným třetím stranám v souladu s naším Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů. V souladu s tím výslovně uznáváte, že veškeré informace, které k nám přenášíte, přenášíte na vaše vlastní nebezpečí.

Dále výslovně souhlasíte s přenosem vašich Osobních údajů k povoleným třetím stranám, a to jak uvnitř, tak mimo jurisdikci vašeho bydliště, s plným vědomím rizik s tím spojených, zejména pokud tyto ostatní jurisdikce neposkytují stejnou nebo obdobnou úroveň ochrany jaká je poskytována v zemi vašeho bydliště. Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas, nebo podat námitku proti našemu používání vašich Osobních údajů v souladu s postupy uvedenými v našem Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Bez ohledu na výše uvedené, jakmile přijmeme váš přenos, podnikneme přiměřené kroky k zabezpečení těchto informací.

6. Omezení používání

Pokud se písemně nedohodneme jinak, máte k dispozici přístup na Webové stránky pouze pro vaše osobní použití. Podniky, skupiny, organizace a firmy mají zakázáno se zaregistrovat jako člen. Jste oprávněni kopírovat veškeré informace obsažené na Webových stránkách pro vaše osobní použití, pokud není tisk výslovně zakázán.

7. Přímý marketing

Výslovně souhlasíte s tím, že Společnost může používat a zveřejňovat osobní údaje, které o vás Společnost shromažďuje, za účelem přímého marketingu. Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas, nebo podat námitku vůči našemu používání vašich Osobních údajů, v souladu s postupy uvedenými v našem Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

8. Komunikace

Společnost si vyhrazuje právo zasílat vám elektronickou poštu ohledně změn nebo dodatků ke Službě, nebo produktů a služeb Společnosti a jejích přidružených podniků.

9. Reklamní sdělení

9.1 Výhradní odpovědnost

Odpovědnost za obsah reklam (pokud nějakých) objevujících se na Webových stránkách (včetně hypertextových odkazů na vlastní webové stránky inzerentů) spočívá výhradně na inzerentech. Umístění těchto reklam nepředstavuje doporučení ani souhlas Společnosti s produkty či službami inzerentů. Každý inzerent je výhradně zodpovědný za všechny zobrazení v souvislosti s jeho reklamou.

10. Vlastnictví duševního vlastnictví

Společnost si vyhrazuje všechna práva, názvy a zájmy spojená se Službou a Webovými stránkami a odpovídajícími právy duševního vlastnictví a vyhrazuje si všechna práva, která nebyla výslovně udělena.

10.1 Autorská práva

Autorská práva na Službu a Webové stránky (včetně textu, grafiky, log, ikon, zvukových záznamů a softwaru) jsou vlastněny nebo licencovány Společností. Za jinými účely nebo za jiných podmínek než jsou stanoveny níže, nebo autorským zákonem 1968 (Cth) a podobnými právními předpisy, které jsou platné vaší lokalitě, a s výjimkou výslovně povolených těmito Podmínkami používání, nesmíte v jakékoliv podobě nebo jakýmikoliv prostředky:

(a) přizpůsobovat, reprodukovat, ukládat, distribuovat, tisknout, zobrazovat, provádět , zveřejňovat nebo vytvářet odvozená díla z jakékoli části Služby nebo Webových stránek; nebo
(b) Komercializovat veškeré informace, produkty nebo služby získané z jakékoli části Služby nebo Webových stránek;

bez našeho předchozího písemného souhlasu.

10.2 Ochranné známky

Není-li stanoveno jinak, jsou všechna díla nebo zařízení, ke kterým je připojen symbol ™ nebo ® registrována pod ochrannou známkou. Pokud použijete některou z ochranných známek ve vlastnictví Společnosti v souvislosti s naší činností, produkty nebo službami, musíte připojit prohlášení, které přisuzuje ochrannou známku Společnosti. Naše ochranné známky nesmíte použít:

(a) jako vaši vlastní ochrannou známku nebo jako její součást;
(b) v souvislosti s činnostmi, produkty nebo službami, které nejsou našimi;
(c) způsobem, který může být matoucí, zavádějící nebo klamavý; nebo
(d) způsobem, který nás znevažuje nebo znevažuje naše informace, produkty nebo služby (včetně ale ne výhradně, Služby nebo Webových stránek).

11. Odkazované webové stránky

11.1 Odkazy jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky ("Odkazované webové stránky"). Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a nemusí být aktuální ani udržovány. Nejsme odpovědní za obsah nebo postupy ohledně zásad ochrany soukromí související s Odkazovanými webovými stránkami.

11.2 Neschvalování

Naše odkazy na Odkazované webové stránky by neměly být chápány jako schválení, uznání nebo doporučení Společnosti ohledně vlastníků nebo provozovatelů Odkazovaných webových stránek, nebo informací, grafů, materiálů, produktů nebo služeb uvedených na Odkazovaných webových stránkách nebo obsažených na nich, pokud není stanoveno jinak. Doporučujeme vám, abyste si přečetli podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů těchto Odkazovaných webových stránek před jejich použitím.

12. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Zavazujeme se dodržovat podmínky našeho Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů které je umístěno na Webových stránkách a které můžeme čas od času změnit pro dosažení souladu s platnými zákony a naší činnosti.

Výslovně souhlasíte s naším shromažďováním, zpracováváním a používáním vašich Osobních údajů způsobem a za účelem stanoveným v našem Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, nebo podat námitky proti našemu používání vašich Osobních údajů, dle postupů uvedených v našem Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Osobní údaje neprodáváme třetím stranám ani neposkytujeme třetím stranám k obchodním účelům (pokud obchodní účel není výslovně uveden v našem Prohlášení o ochraně soukromí).

13. Prodej webových stránek nebo služeb

Výslovně souhlasíte s tím, že pokud společnost prodá Webovou stránku, Služby nebo jejich provoz (nebo jejich části) nebo dojde ke změně v kontrole Společnosti, Společnost může zveřejnit, postoupit nebo jinak převést Osobní údaje, Osobní údaje zvláštní kategorie a další informace, které přenášíte na Webové stránky nebo Službu (včetně fotografií a veřejného profilu), kupujícímu nebo novému ovládajícímu subjektu nebo jednotlivci, za účelem poskytování služeb a přímého marketingu pro vás.

Výslovně potvrzujete a souhlasíte s tím, že nový kupující nebo nový ovládající subjekt nebo jednotlivec může mít sídlo v jiné zemi, než je země vašeho bydliště, a souhlasíte s přenosem Osobních údajů do jiných zemí, než je země vašeho bydliště.

14. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

14.1 Práva spotřebitelů dle australského spotřebitelského práva

Jednotlivci pod australskou jurisdikcí, požívají řadu práv a opravných prostředků na základě australského spotřebitelského práva (ACL).

14.2 Záruky na zboží a služby které jsou pro osobní, domácí nebo rodinné použití nebo spotřebu

V australské jurisdikci, v případě kdy dodáváme zboží nebo služby, které se běžně používají pro osobní, domácí a rodinnou spotřebu, nejsou spotřebitelské záruky poskytované právem ACL nijak omezeny ani vyloučeny.

14.3 Záruky na zboží a služby které nejsou pro osobní, domácí nebo rodinné použití nebo spotřebu

V australské jurisdikci, v případě kdy dodáváme zboží nebo služby, které se běžně nepoužívají pro osobní, domácí a rodinnou spotřebu a v ceně nepřesahující 40 000 $ jsou spotřebitelské záruky omezeny na:

(a) v případě zboží:

(i) výměnu zboží nebo dodání náhradního zboží;
(ii) opravu tohoto zboží;
(iii) úhradu za náhradu tohoto zboží nebo na pořízení náhradního zboží; nebo
(iv) náhrada nákladů na opravu zboží; a

(b) v případě Služeb:

(i) opětovné poskytnutí Služby; nebo
(ii) úhradu nákladů na opětovné poskytnutí Služeb.

14.4 Žádná záruka za přesnost

S výhradou ustanovení 14.2 a 14.3, neprohlašujeme ani neručíme že materiál nebo informace poskytované prostřednictvím Služby nebo na Webových stránkách (včetně všech členských profilů, rad, názorů, prohlášení nebo jiných informací, nahraných nebo distribuovaných Společností členem nebo jakoukoli jinou osobou nebo subjektem) jsou spolehlivé, přesné nebo úplné nebo že váš přístup k Službě nebo Webovým stránkám bude nepřerušovaný, včasný nebo bezpečný. Neneseme odpovědnost za jakoukoliv ztrátu vyplývající z jakéhokoli vašeho konání či spoléhání založeného na informacích nebo materiálech poskytovaných prostřednictvím Služby nebo na Webových stránkách. Údaje nebo materiály které se objevují na Webových stránkách byste si předtím než na jejich základě budete konat nebo na ně spoléhat měli ověřit. Berete na vědomí, že spoléhání na takové materiály nebo informace je na vaše vlastní nebezpečí.

14.5 Žádné záruky ohledně dostupnosti

S výhradou ustanovení 14.2 a 14.3, nezaručujeme, že Služba nebo Webové stránky budou fungovat nepřerušovaně nebo bezchybně. Služba je distribuována tak "jak je". Mohou nastávat zpoždění, vynechání a přerušení dostupnosti Služby nebo Webové stránky. Pokud to zákon dovoluje, berete na vědomí, že Služba (a dostupnost Webových stránek) je poskytována bez jakékoliv druhu záruk, ať výslovných nebo předpokládaných, včetně, nikoliv však výlučně k předpokládaným obchodním zárukám a vhodnosti pro konkrétní účel.

14.6 Vyloučení předpokládaných záruk

V rozsahu povoleném zákonem as výhradou ustanovení 14.2 a 14.3, veškeré podmínky nebo záruky, která by jinak byly součástí těchto Podmínek používání, jsou tímto vyloučeny. Pokud právní předpisy vyžadují určitou podmínku nebo záruku, a pokud nám tyto právní předpisy zakazují vyloučit nebo změnit platnost, nebo naše odpovědnost za určité podmínky nebo záruky, bude tato podmínka nebo záruka zahrnuta ale naše odpovědnost bude omezena jen na následující porušení podmínky nebo záruky:

(a) pokud se porušení týká zboží:

(i) výměna zboží nebo na dodání náhradního zboží ;
(ii) oprava tohoto zboží ;
(iii) úhrada za náhradu tohoto zboží nebo na pořízení náhradního zboží; nebo
(iv) úhrada nákladů na opravu zboží; a

(b) pokud se porušení týká Služeb:

(i) opětovné poskytnutí Služby; nebo
(ii) úhrada nákladů na opětovné poskytnutí Služeb.

14.7 Žádná odpovědnost za ztráty

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody, které by mohli být způsobeny (a to i z nedbalosti), v přímé i nepřímé souvislosti s používáním Služby, Webové stránky nebo Odkazované webové stránky, ani nepřebíráme žádnou odpovědnost za ztráty vyplývající z vašeho používání nebo spoléhání se na informace které jsou součást této Služby nebo Webových stránek. Aby se předešlo pochybnostem a bez vyloučení výše uvedeného:

(a) Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za veškeré přímé, nepřímé, nedbalostní, náhodné, zvláštní nebo následné škody které mohli být způsobeny v souvislosti s používáním Služby nebo Webových stránek nebo kvůli zpoždění nebo nemožnosti používat Službu nebo Webové stránky, nebo na základě informací, produktů a jiných služeb získaných prostřednictvím Služby nebo Webových stránek, nebo jinak vyplývající z používání Webových stránek, ať již na základě smlouvy, nedbalosti nebo jiného deliktu, objektivní odpovědnosti nebo jinak, a to i v případě, že Společnost byla informována možnosti vzniku takové škody;
(b) Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za informace nebo materiály, které poskytujete Službě nebo Webovým stránkám ani nepřebíráme žádnou odpovědnost za používání nebo zneužívání jakýchkoli informací nebo materiálů které poskytujete Službě nebo Webovým stránkám od jiných členů nebo uživatelů;
(c) Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za chování kteréhokoli člena nebo jiného uživatele Služby, včetně ale nikoliv výhradně jakékoliv jednání, které způsobuje újmu na zdraví osob.

15. Zvláštní varování týkající se seznamování online

15.1 Rizika

Berete na vědomí, že existují rizika spojená s online seznamováním, včetně ale nikoliv výhradně, nevědomého kontaktu s nezletilými osobami nebo osobami jednajícími pod falešnou záminkou nebo za účelem trestného činu. Souhlasíte s tím, že přijmete veškerá nezbytná opatření při komunikaci nebo při osobním setkání s ostatními uživateli, zvláště pokud se rozhodnete setkat osobně. Dále souhlasíte s tím, že před použitím Služby si přečtěte naše tipy pro bezpečnost online seznamování.

15.2 Žádné záruky ohledně identity členů

Berete na vědomí, že ověřování uživatelů na internetu je velmi obtížné. Společnost nemůže a nezaručuje, že každý člen nebo uživatel Služby je tím, kým tvrdí, že je. Dále společnost nemůže a nezaručuje, že profily členů jsou spolehlivé, přesné nebo úplné. Proto musíte být opatrní při jednání s ostatními členy nebo uživateli Služby nebo Webových stránek.

16. Ukončení

16.1 Platnost dohody pro členy

Tato Dohoda zůstane v plné platnosti a účinnosti, po dobu, kdy jste členem Služby nebo kdy jinak používáte Webové stránky.

16.2 Vámi ukončené členství

Vaše členství můžete ukončit kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu, s okamžitou platností počínaje naším obdržením písemné výpovědi. Oznámení o ukončení může být doručeno na adresu uvedenou v sekci Kontaktujte nás na Webových stránkách, může být zasláno e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v sekci Kontaktujte nás na Webových stránkách, nebo může být provedeno kliknutím na odkaz Zrušit členství ve členské sekci Webových stránek. V důsledku ukončení vašeho členství nevznikne nárok na vrácení členských poplatků.

16.3 Zvláštní právo na ukončení pro některé obyvatele USA

Jste-li v době uzavírání předplatného obyvatelem Arizony, Kalifornie, Connecticutu, Illinois, Iowy, Minnesoty, New Yorku, Severní Karolíny, Ohia nebo Wisconsinu, pak se na vás vztahuje následující ustanovení:

(a)Tuto Dohodu můžete zrušit bez sankcí nebo závazků kdykoliv během tří (3) pracovních dnů od předplacení placených služeb (Výpovědní lhůta). Chcete-li zrušit tuto Dohodu, musíte nám poštou zaslat doporučené, podepsané a datované oznámení v němž je uvedeno, že rušíte tuto Dohodu. Toto oznámení musí být zasláno: ColombianCupid.com, Do vlastních rukou: Žádost o vrácení peněz, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Austrálie. Pokud odešlete nebo doručíte oznámení, o zrušení předplatného v rámci Výpovědní lhůty, Společnost vám ve stanovené lhůtě vrátí, veškeré platby, které jste učinili, a které jsou předmětem tohoto ustanovení.

Jste-li v době uzavírání předplatného obyvatelem Kalifornie, Illinois, New Yorku nebo Ohia, pak se na vás vztahuje následující ustanovení:

(b)V případě že před koncem předplaceného období zemřete, budou mít vaši pozůstalí nárok na vrácení té částky platby předplatného, která se vztahuje na období po vaší smrti. V případě, že se stanete vážně postiženým (a nejste schopen používat Webové stránky) před koncem předplaceného období, budete mít nárok na vrácení peněz té částky platby předplatného, která se vztahuje na období po vzniku postižení a to oznámením Společnosti na následující adresu: ColombianCupid.com, Do vlastních rukou: Žádost o vrácení peněz, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Austrálie.

16.4 Ukončení vašeho přístupu k službě

Kdykoliv vám můžeme, dle vlastního uvážení, zablokovat, ukončit nebo pozastavit přístup ke Službě nebo kterékoliv její části, s upozorněním nebo bez upozornění z jakéhokoli důvodu, včetně ale nikoli výlučně, na základě podvodné, urážlivé nebo jinak nezákonné činnosti, nebo činnosti jež může jinak ovlivnit užívání Služby ostatním uživatelům.

16.5 Námi ukončené členství

Kdykoliv můžeme s okamžitou platností ukončit vaše členství a váš přístup ke Službě pokud zjistíme (dle našeho uvážení), že jste porušil tuto Dohodu. Oznámení o ukončení členství vám bude doručeno na poslední vámi poskytnutou e-mailovou adresu. Všechny poplatky za předplatné týkající se období po ukončení členství, vám budou vráceny po odečtení veškerých vzniklých nákladů nebo ztrát, které Společnosti vznikly v souvislosti s vaším členstvím.

16.6 Deaktivace pro neužívání

Můžeme deaktivovat váš účet, pokud jste službu nepoužili po dobu 6 měsíců, pokud nemáte aktivní placené předplatné.

16.7 Ukončení podle předpisů o ochraně práv spotřebitele (informace, zrušení a dodatečné poplatky) Předpisy 2013

Tato část se vás týká pouze tehdy, jste-li "spotřebitelem" dle definice uvedené ve smlouvách o ochraně práv spotřebitele (informace, zrušení a dodatečné poplatky) Předpisy 2013 ("Předpisy") s bydlištěm v EU a nezačali jste využívat Službu. V případě, že se na tyto Podmínky vztahují Předpisy, můžete písemným oznámením ukončit své členství do čtrnácti (14) od té doby co jste se zaregistroval jako člen Služby. Pokud jste začali používat naši službu v rámci čtrnácti (14) denního období k odstoupení, které je vám poskytováno na základě smluv o ochraně spotřebitele (informace, zrušení a dodatečné poplatky) Předpisy 2013, budete vyzváni, abyste požádali o poskytnutí služby. V případě, že jste požádali o poskytnutí služby, budete povinni platit za hodnotu služby až do okamžiku, kdy službu zrušíte.

(a) Do 14 dnů od obdržení vašeho oznámení o ukončení vám bude poskytnuta náhrada všech poplatků, které jste zaplatili, pokud jste službu nezačali používat. Vaše právo na vrácení peněz se nevztahuje na případy, kdy jste začali službu používat, a to provedením některé z následujících akcí:

(i) Odeslání zprávy jinému členu;
(ii) Přečtení přijaté zprávy od jiného člena;
(iii) Odeslání "Projevit zájem" jinému členu.

17. Odškodnění

V rozsahu povoleném zákonem souhlasíte s tím, že Společnost, související právnické osoby, akcionáři, vedoucí pracovníky, zaměstnance, agenty i zástupce odškodníte budete bránit její nároky a chránit ji proti jakýmkoli nárokům, ztrátě, škodám, daňovým (včetně GST), a/nebo nákladům (včetně nákladů na právní pomoc na základě plného odškodnění) které mohou vzniknout Společnosti, souvisejícím právnické osobám, akcionářům, vedoucím pracovníkům, zaměstnancům, agentům i zástupcům na základě z nebo v souvislosti s:

(a) porušením těchto podmínek;
(b) neoprávněným použitím webových stránek které může být spojováno s vámi;
(c) vaším porušením jakéhokoliv zákona; a
(d) jakýmkoliv jednáním nebo opomenutím, kterého se můžete dopustit v souvislosti s webovými stránkami.

Souhlasíte s tím, že budete plně spolupracovat při obhajobě jakéhokoliv Nároku. Vyhrazujeme si právo (ale nejsme povinni) převzít výlučnou obranu a kontrolu všech záležitostí, které by jinak byla předmětem vašeho odškodnění za předpokladu, že i nadále ponesete odpovědnost za takový Nárok.

18. Obecná ustanovení

18.1 Nesplnění požadavků

Společnost nenese žádnou odpovědnost za případné nedodržení těchto Podmínek používání, jestliže takové selhání nastalo okolnostmi mimo naši kontrolu.

18.2 Zřeknutí se práv

Pokud se zřekneme jakýchkoli práv, která jsou nám k dispozici v souladu s těmito Podmínkami používání, neznamená to, že se těchto práv automaticky zříkáme i v ostatních případech.

18.3 Oddělitelnost

Pokud je z jakéhokoli důvodu některá část těchto Podmínek používání považována za neplatnou, nevymahatelnou nebo nezákonnou, zbývající část těchto Podmínek používání zůstává v plné platnosti i nadále.

18.4 Jazyk dohody

Jazykem této Dohody je angličtina. Pokud Společnost poskytla překlad anglické verze této Dohody, souhlasíte s tím, že překlad je poskytován pouze pro vaše pohodlí. Pokud dojde k nějaké nesrovnalosti mezi anglickou verzí Dohody a přeloženou verzí Dohody, bude rozhodná anglická verze.

18.5 Změny

Vyhrazujeme si právo měnit tyto Podmínky používání. Změny vstoupí v platnost okamžitě po oznámení na webových stránkách. Vaše další používání Webových stránek po takovém oznámení bude znamenat, že jste se zavázali k Podmínkám používání v platném znění.

18.6 Pověření

Nesmíte udělit žádná z vašich práv na základě této smlouvy nebo týkající se Služby nebo Webových stránek žádné třetí straně. Společnost má právo udělit některá nebo všechna svá práva a závazky podle této Dohody nebo v souvislosti se Službou libovolné třetí straně. V případě, že závazky Společnosti vyplývající z této Dohody budou převzaty třetí stranou, bude Společnost zbavena všech odpovědností vyplývajících z této Dohody.

18.7 Vztah

Souhlasíte s tím, že v důsledku této Dohody nebo na základě vašeho užívání Služby nebo Webových stránek, nevzniká mezi vámi a Společností žádný společný podnik, partnerství, zaměstnanecký nebo agenturní vztah.

18.8 Rozhodné právo

(a) Uživatelé, kteří jsou občany členského státu Evropské unie souhlasí, že se tato Dohoda řídí platnými právními předpisy Anglie a Walesu, a souhlasí s tím, že se podrobí výlučné příslušnosti soudů Anglie a Walesu.
(b) Uživatelé, kteří mají bydliště v zemi, která není členem Evropské unie souhlasí s tím, že se tato Dohoda řídí platnými právními předpisy v Queenslandu v Austrálii a souhlasí s tím, že se podrobí výlučné příslušnosti soudů této jurisdikce.

19. Definice

V těchto Podmínkách používání, mají následující výrazy jim odpovídající významy:

"Nárokovat" se rozumí ve vztahu k osobě nárok, požadavek, poptávku, žalobu, zranění, škodu, ztrátu, náklady, odpovědnost, opravný prostředek, řízení, právo podat žalobu, nárok na náhradu škody nebo odpovědnost, která vznikla nebo má být vznesena nebo vymáhána osobou nebo proti ní, jakkoliv vzniklá, zjištěná nebo nezjištěná nebo bezprostřední, budoucí nebo podmíněná;

"Komercializovat" se rozumí využívat trh, uvádět na trh, propagovat, rozvíjet, integrovat, zkoumat, prodávat a provádět další činnosti za účelem zisku nebo odměny;

"Společností" se rozumí společnost Cupid Media Pty Ltd (ACN 104 844 564), společnost zaregistrovaná v New South Wales, Australia, a zahrnuje jakoukoli přidruženou nebo spojenou společnost (ve významu definice těchto pojmů v zákoně o korporacích z roku 2001 (Cth)) se společností Cupid Media Pty Ltd;

"EU" se rozumí politická a hospodářská unie členských států, která se nachází v Evropě a je známá jako Evropská unie ;

"Zeměmi EU" se rozumí každá země, která je současným členem a stranou smluv EU což znamená Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko a Švédsko;

"Osobními údaji" se rozumí veškeré informace týkající se identifikovatelné fyzické osoby ("subjekt údajů"); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být identifikována, přímo či nepřímo, zejména ve vztahu s identifikátory, jako je název, identifikační číslo, údaj o poloze, online identifikátor nebo ve vztahu s jedním nebo více specifickými fyzickými, fyziologickými, genetickými, psychickými, ekonomickými, kulturními nebo sociální faktory identity této fyzické osoby;

"Placenými službami" se rozumí možnosti a Služby přístupné platícím členům Webových stránek s platným předplatným;

"Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů" se rozumí zásady ochrany osobních údajů Společnosti, které jsou k dispozici na Webových stránkách;

"Službou" se rozumí možnosti poskytované členům prostřednictvím Webových stránek;

"Osobními údaji zvláštní kategorie" se rozumí osobní údaje odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborových organizacích, váš rejstřík trestů, genetické a biometrické údaje za účelem jednoznačné identifikace fyzické osoby, údaje týkající se zdraví nebo údaje týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace;

"Webovými stránkami" se rozumí tyto webové stránky, které jsou vlastněny a provozovány Společností;

"Podmínkami používání" se rozumí tyto Podmínky používání ve znění, které je čas od času měněno Společností a které vytvářejí dohodu mezi vámi a Společností;

"My", "Nás" a "Naše" všechny tyto pojmy odkazují na společnost.